Agència de traducció

AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ

Traduset ofereix serveis de traducció especialitzada i jurada, així com serveis de correcció competents i fiables. Cal que les traduccions es puguin llegir com si fossin un text original, i això només es pot aconseguir amb la competència tècnica i el domini de l’idioma necessaris.

A Traduset posem a disposició dels nostres clients un equip de traductors altament qualificats en els diferents camps de la traducció. La nostra empresa està integrada per diversos perfils professionals:

Gestors de projectes: encarregats de la comunicació amb els clients, l’elaboració de pressupostos de traducció, la selecció dels traductors més adequats per a cada projecte, la coordinació dels equips de traducció en els projectes de gran volum, el control de qualitat final i altres tasques fonamentals.

Traductors: llicenciats en Traducció i Interpretació, nadius de la llengua d’arribada i especialitzats en un o dos àmbits específics (traducció tècnica, traducció jurídica, etc.).

Traductors i intèprets jurats: reconeguts pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, o per la Generalitat de Catalunya en el cas del català.La traducció jurada és una traducció de caràcter oficial, realitzada per un traductor jurat nomenat per l’autoritat competent.

Correctors: llicenciats en Traducció i Interpretació o Filologia, amb un coneixement profund tant de la llengua de partida com de la llengua d’arribada i una gran atenció als detalls.

La nostra seu a Barcelona, ofereix serveis de traducció conformes a la norma europea DIN EN 15038. Gràcies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li traduccions en més de 70 combinacions lingüístiques..  

La senzillesa dels nostres serveis li permetrà gestionar tot l’encàrrec de traducció per Internet. Per obtenir un pres­su­post util­itzi per favor el for­mu­lari de con­sulta o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un termini de 4 hores aproximadament.

Google Barcelona
Google Hamburg, Alemanya