Agència de traducció

AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ

TRADUSET és una agència de traducció i interpretació que des de l’any 2001 ofereix traduccions jurades  i   especialitzades , així com serveis d’interpretació competents i fiables.

Les traduccions s’han de poder llegir com si fossin un text original, i això només es pot aconseguir amb la competència tècnica i el domini de l’idioma necessaris.

A l’agència de traducció Traduset posem a disposició dels nostres clients un equip de traductors altament qualificats en els diferents camps de traducció. Els nostres traductors es troben sempre a la seva disposició. Responem amb immediatesa a les seves peticions de pressupost, complim els terminis de lliurament establerts i li oferim una gran qualitat a preus raonables.

La nostra agència de traducció està integrada per diversos perfils professionals:

Gestors de projectes: encarregats de la comunicació amb els clients, l’elaboració de pressupostos de traducció, la selecció dels traductors més adequats per a cada projecte, la coordinació dels equips de traducció en els projectes de gran volum, el control de qualitat final i moltes altres tasques fonamentals.

Traductors: llicenciats en Traducció i Interpretació, nadius de la llengua d’arribada i especialitzats en un o dos àmbits específics (traduccions tècniques, traduccions jurídiques, traducció de pàgines web, etc.).

Traductors i intèprets jurats:  reconeguts pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, o per la Generalitat de Catalunya en el cas del català.

Correctors: llicenciats en Traducció i interpretació o Filologia, amb un coneixement profund tant de la llengua de partida com de la llengua d’arribada i una gran atenció als detalls.

La traducció jurada és una traducció de caràcter oficial d’un document generalment de tipus jurídic, administratiu o econòmic que només pot ser realitzada per un traductor o intèrpret jurat, nomenat per l’autoritat competent, i certificada per aquest professional amb el segell i la signatura per donar fe pública del document i de la fidelitat de la traducció. Per tant, una traducció jurada es diferència d’una traducció normal perquè és signada i segellada per un traductor habilitat per fer-ho i té, a més, caràcter oficial davant les autoritats (ministeris, jutjats, institucions acadèmiques, etc.). A diferència de la resta de traduccions, les traduccions jurades es lliuren en paper, és a dir, que cal fer-ho a l’oficina en mà o a través del correu postal.

La nostra agència de traducció a Barcelona, ofereix serveis de traducció conformes a la norma europea DIN EN 15038. Traduset està registrada a DIN CERTCO, l’empresa de certificació de l’agència d’inspecció tècnica TÜV de Renània (Alemanya), número de registre 7U321. La norma de qualitat DIN EN 15038:2006 és una norma europea per a proveïdors de serveis de traducció. La seu principal de l´agència de traducció Traduset està situada a Hamburg. Alemanya. www.traduset.de

Gràcies a la àmpla xarxa de col·laboradors internacionals podem oferir-li traduccions en més de 70 combinacions lingüístiques. La senzillesa dels nostres serveis li permetrà gestionar tot l’encàrrec de traducció íntegrament per Internet. Per a obtenir un pres­su­post util­itzi per favor el for­mu­lari de con­sulta o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un termini màxim de 6 hores.

Si vostè està cercant un servei de traducció a Barcelona o en qualsevol altre lloc, serà tot un plaer atendre’l i ajudar-lo en tot allò que necessiti. Som a la seva disposició de dilluns a divendres de 9 a 19:00 hores. Ens comprometem a tractar totes les consultes i tots els continguts de les traduccions amb confidencialitat.